Lijst van getuigen en aangevers uit geboorteakten 1828-1899

Een hulpmiddel dat van pas kan komen bij het ontcijferen van de namen van aangevers en getuigen is bijgaande lijst met namen van aangevers en getuigen uit de geboorteakten 1828-1899 (Paramaribo: getuigen en aangevers geb akten 1828-1900.xlsx

De lijst is samengesteld op basis van de gecontroleerde geboorteakten. De lijst pretendeert niet compleet te zijn. Ook kan de lijst nog foutjes en onregelmatigheden bevatten. Daarom is altijd de stelregel: informatie op de akte is leidend, de lijsten zijn slechts hulpmiddelen.

Wat staat er in de lijst? Voornaam, voorvoegsel, achternaam, leeftijd, beroep, adres, rol (namelijk: aangever of getuige) en de datum waarop de akte is opgesteld. Wanneer de combinatie voornaam, voorvoegsel en achternaam identiek was, is de naam slechts 1x geselecteerd, maar het kan natuurlijk zijn dat een persoon nog altijd meerdere keren voorkomt in net afwijkende naamsvariaties. Ook hier geldt weer: de schrijfwijze in de akte is altijd leidend. De lijst is geordend op achternaam, maar u kunt de lijst naar eigen inzicht sorteren of filteren (als u een beetje handig bent met Excel).

 

Overlappend met bovenstaande lange lijst van getuigen en aangevers, is er ook een kortere lijst met veel voorkomende ambtenaren die geregeld optreden als getuige: Beroepsgetuigen

Handleidingen

Deze pagina bevat de handleiding voor de invoer van de akten (waarin ook uitleg over het gebruik van dit forum), en een aantal hulplijsten die van dienst kunnen zijn bij het herkennen van lastig te lezen woorden uit de akten, zoals voor- en achternamen, straatnamen, plantages en beroepen.