Home

Help mee om samen de Surinaamse burgerlijke stand openbaar te maken!

Welkom op deze website. Hier vindt u alle informatie over ons project om de burgerlijke stand van Suriname online te zetten. Samen met u willen we de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten van Suriname vanaf 1828 tot 1950 in een database zetten. Zo kan iedereen op zoek naar haar of zijn voorouders in Suriname! Doet u ook mee? Want alleen met uw hulp krijgen we dit voor elkaar.

Aanmelden kan in drie eenvoudige stappen en dan kan u meteen starten!

  1. Download de handleiding en lees deze door.
  2. Meld u aan voor het forum (uitleg staat in de handleiding)
  3. Ga naar de website van Het Volk en maak daar een account aan (uitleg staat in de handleiding). U kunt meteen aan de slag!
  4. (optioneel) Als u wilt, kunt u zich ook aanmelden voor een online instructiebijeenkomst (zie ook het kader aan de rechterzijde)

 

 

Deze website

Op deze website vindt u achtereenvolgens:

Contact

Dit citizen science project wordt gecoördineerd door Coen van Galen en Thunnis van Oort (Radboud Universiteit, Nijmegen). U kunt ons bereikten via het forum op deze website of via het mailadres slavenregisters@let.ru.nl. Voor meer informatie zie de project website.

Hoe het begon

Dankzij het werk van vele vrijwilligers en sponsoren staan sinds 1 juli 2018  de slavenregisters van Suriname online en zijn sinds 17 augustus 2020 bovendien ook de slavenregisters van Curaçao via het internet te raadplegen. Sinds juni 2023 zijn ook de geboorteakten uit Paramaribo online doorzoekbaar op de website van het Nationaal Archief Suriname.

De slavenregisters in het Nationaal Archief Suriname en in het Nationaal Archief Curaçao zijn zeer waardevolle archiefbronnen die het mogelijk maken om vrijwel alle slaafgemaakte mensen in Suriname en Curaçao te volgen van de jaren 1830 tot de afschaffing van de slavernij in 1863. De slavenregisters zijn uniek in de wereld, een monument voor het slavernijverleden van Suriname, Curaçao en Nederland.

De volgende stap

Maar dit is nog maar het begin: we willen historische informatie beschikbaar maken over álle mensen die in Suriname en Curaçao woonden. Dit maakt het mogelijk om de levensloop van mensen in slavernij te kunnen volgen ná de afschaffing van de slavernij in 1863. Bovendien komen dan ook de mensen in beeld die vanuit Azië naar Suriname migreerden als contractarbeider.

 

Help mee!

In september 2021 zijn we gestart met de transcriptie van alle geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten in Suriname sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in 1828 tot aan de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om honderdduizenden documenten, dus uw hulp is hard nodig!

Wat is de burgerlijke stand?

Vanaf 1828 was het in Suriname verplicht om de geboorten, huwelijken en overlijdens van alle vrije mensen aan te geven, net als in Nederland. Deze aangiften vormen samen de burgerlijke stand. Het archief wordt bewaard in het Nationaal Archief Suriname. De aktes zijn gescand.

Waarom is het belangrijk om deze gegevens online beschikbaar te maken?

Het digitaal beschikbaar maken van de Surinaamse burgerlijke stand maakt het veel gemakkelijker om de levens van Surinamers in de negentiende en twintigste eeuw zichtbaar te maken. Dat is belangrijk voor familieonderzoek en voor de wetenschap: door deze gegevens te koppelen met het slavenregister kunnen we veel leren over de levens van mensen in Suriname in de 19e eeuw en de gevolgen en nawerking van slavernij in een koloniale samenleving.

Hoe kan ik helpen?

Uw hulp is hard nodig bij het overschrijven van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten. Eerst kunt u de handleiding downloaden. Daarna maakt u op de website van Het Volk een account aan. Vervolgens kunt u aan de slag!

Tijdgeest

Let op: de inhoud van de documenten kan als schokkend worden ervaren. Al komen mensen in slavernij in principe niet voor in de akten van de burgerlijke stand, de documenten stammen uit een koloniale periode waarin een geheel andere tijdgeest heerste. Mocht u zich er naar door voelen, blijf er niet mee rondlopen en deel uw gevoelens op het forum, of mail de projectcoördinatoren (Thunnis van Oort en Coen van Galen) via: slavenregisters@let.ru.nl.

 

 

Wilt u meer uitleg over het invoeren van de akten?

Regelmatig organiseren Coen van Galen en Thunnis van Oort online bijeenkomsten met uitleg over het invoeren van de Surinaamse burgerlijke stand. U kunt deelnemen via zoom.

Instructiebijeenkomsten staan twee keer per week gepland ('s middags en 's avonds in Nederland / 's ochtends en 's middags in Suriname). U kunt zich opgeven via deze link.