Hulplijst beroepen Suriname

Download hier de Hulplijst beroepen Burgerlijke Stand Suriname

Dit document bevat een lijst van beroepen die in Suriname voorkwamen in de periode 1846-1863. Deze lijst is bedoeld als hulpmiddel bij het identificeren van tekstdelen uit handgeschreven akten uit de Burgerlijke Stand van Suriname. Soms is een deel van het woord in een akte slecht leesbaar of geheel weggevallen. Deze lijsten kunnen helpen om de tekstdelen te ontcijferen die het beroep aanduiden van personen genoemd in de akten. U kunt alfabetisch zoeken maar ook de zoekfunctie (ctrl-F) gebruiken om delen van woorden te vinden. In de lijst staan namen van beroepen die werden genoemd in twee negentiende-eeuwse bronnen: het wijkregister van 1846 waarin de beroepen van vrije inwoners van Paramaribo werden geregistreerd, en het emancipatieregister van 1863, dat documenteerde welk beroep de voormalige totslaafgemaakten uitoefenden. De lijsten hebben niet de pretentie om volledig te zijn, ze zijn puur bedoeld als hulpmiddel om moeilijk leesbare teksten te helpen ontcijferen.

 

Beroepen:

administrateur
agent
ambachtsman
ambtenaar
apotheker
apothekersbediende
arbeider
architect
assistent kokkin
bakker
bakkersknecht
bakkersleerling
barbier
bastiaan
bastianes
bediende
bediende van de blankofficier
blankofficier
blikslager
blokkenmaker
blokwerker
bode
boekbinder
boswerker
boswerkster
botenmaker
breeuwer
brievenbesteller
broodbakker
chirurg
chirurgijn
delver
derde bastiaan
derde officier
destillateur
destilleerder
deurwaarder
dienaar van justitie
dienstbode
dienster
dienstmeid
dienstmeisje
directeur
doctor
draagster
drager
dramstoker
dramverkoper
drijver
drukker
eerste bastiaan
eerste huismeid
eerste kostwachter
eerste kuiper
eerste machinist
eerste officier (bastiaan)
eerste suikerkoker
eerste suikerstoker
eerste timmerman
eerste wachter
fabriekswerker
fabriekswerkster
goudsmid
groentevrouw
grondeigenaar
grondwerker
grondwerkster
herbergier
hofmeester
hoofdman
hoofdpontman
horlogemaker
hospitaalbediende
houthakker
houtkanter
houtkapper
houtklover
houtverkoper
houtwerker
houtzager
huisbediende
huisjongen
huisknecht
huismeid
huismeisje
huisvrouw
huiswerkster
ijzersmid
ingeneursknecht
ingeneursleerling
ingenieur
jager
kalkbrander
kanter
kapper
karrenman
kastelein
keukenmeid
kindermeid
kinderoppaster
kinderopzichtster
kinderopzienster
kleermaker
klerk
knecht
koetsier
koewachter
kok
koker
kokkin
koopman
koopvrouw
koperslager
koster
kostgrondwerker
kostgrondwerkster
kostwachter
kuiper
kuipersleerling
kunstschilder
kweekoppasser
kweekoppaster
landbouwer
leerjongen
leerling
leerling machinist
letterzetter
loods
loodsbastiaan
loper
luitenant van politie
machinist
marktvrouw
matrassenmaker
medicinae doctor
meestermetselaar
metselaar
metselaarsknecht
militair
modemaakster
molenbaas
molenbastiaan
naaister
officier
ondernemer
onderwijzer
onderwijzeres
oppasser
oppasseres
opzichtster
opzienster
organist
overzetter
paardenoppasser
pakhuisknecht
plankendraagster
plankendrager
plankenwachter
plantage manager
plantagearbeider
planter
pontenknecht
pontenroeier
pontenschipper
pontenvoerder
pontenwerker
ponter
pontman
predikant
priester
procureur
procureur generaal
register
rentenier
rijtuigmaker
roeier
schaapherder
schapenoppasser
scheepsmaker
schilder
schoenmaker
schoenmakersknecht
schoolmeester
schout
schrijnwerker
schrijnwerkersleerling
schrijver
sigarenmaker
sjouwer
slachtersknecht
slager
slagersknecht
slijter
sluiswachter
smid
snijder
soldaat
stadsonderwijzer
stalknecht
steenbakker
stoker
suikerkoker
timmerbaas
timmerjongen
timmerknecht
timmerman
timmermansleerling
tuinier
tuinierster
tuinjongen
tuinman
tweede bastiaan
tweede huismeid
tweede kuiper
tweede officier
tweede officier (bastiaan)
tweede timmerman
uitventster
veeherder
veehoeder
veehoedster
veeoppasser
veewachter
veldarbeider
veldarbeidster
veldmeid
veldwachter
veldwerker
veldwerkster
verkoopster
verver
vierde officier
visser
vleeshouwer
vlotter
voerman
voorzanger
vroedvrouw
vuurstoker
wachter
wachtman
wasmeid
wasvrouw
werkmeid
werkster
winkelbediende
winkelier
zadelmaker
zager
zeeman
ziekenoppasser
ziekenoppaster

Handleidingen

Deze pagina bevat de handleiding voor de invoer van de akten (waarin ook uitleg over het gebruik van dit forum), en een aantal hulplijsten die van dienst kunnen zijn bij het herkennen van lastig te lezen woorden uit de akten, zoals voor- en achternamen, straatnamen, plantages en beroepen.